ПЕТЯ ФИЛИПОВА ПЕЧАЛОВА

Гласувай

Специалности:


Град: ПЛОВДИВ
Адрес: бул. България № 63, каб. 2 и ж.р. Тракия, бл. 107, вх. Б, ет. 1, ап. 2
Тел: нужно е да сте регистриран потребител  
Регистрация!!!
Брой оценки: 3
Обобщени оценки
Професионализъм (6)
Отношение към пациента (6)
Резултат от лечението (6)

Практикува в:
АИПСПДМ - орална хирургия на д-р Печалова

Виртуален кабинет

 

Лични публикации и статии

Тема : Медикаментозна некроза на челюстите

   Кратко описание : Медицински преглед 2016


Файл на публикацията
Тема : Malignant fibrous histiocytoma of the lower lip: a case report.

   Кратко описание : Sanamed (Novi Pazar) 2012; 7(1): 27 – 30


Файл на публикацията
Тема : Brown tumor at the jaw in patients with secondary hyperparathyroidism due to chronic renal failure.

   Кратко описание : Acta Medica (Hradec Kralove) 2013; 56(2): 83–86


Файл на публикацията
Тема : ЕМДОГАИНR – панацея или троянски кон в лечението пародонтални и лигавични лезии?

   Кратко описание : Медицински преглед 2012; 48(3:36-39


Файл на публикацията
Тема : Орална хирургия в денталната медицина

   Кратко описание : ОРАЛНА ХИРУРГИЯ В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА: Основни принципи, методи и оперативни протоколи (Пловдив, 2011)

ISBN 978-954-8932-57-8

под редакцията на проф. д-р А. Бакърджиев, дм


Файл на публикацията
Тема : Jaw cysts in elderly patients

   Кратко описание : Medical Courier 2012; 2(326): 3-5


Файл на публикацията
Тема : Кисти на челюстите

   Кратко описание : Обект на настоящата монография са кистите на челюстните кости. Авторът е използвал класифицикацията на Shear and Speight (2007 г.). Разгледани са хистологичните и физиологични особености на костната тъкан, на клетките от които е съставена и взаимодействията между изграждащите я компоненти; детайлното е обяснен механизмът, по който нарастването на челюстната киста води до унищожаване на костна тъкан. Последователно са представени съвременните знания за процесите, водещи до поява, развитие и растеж на различните видове кисти на челюстите. Значителен интерес представляват данните от собствени епидемиологични проучвания върху кисти на челюстите, сравнени с литературата.


Файл на публикацията
Тема : BISPHOSPHONATE-ASSOCIATED OSTEONECROSIS OF THE JAWS – REPORT OF THREE CASES IN BULGARIA AND REVIEW OF THE LITERATURE

   Кратко описание : Acta Clin Croat 2011; 50:273-279


Файл на публикацията
Тема : Jaw cysts at children and adolescence: A single-center retrospective study of 152 cases in southern Bulgaria

   Кратко описание : Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2011


Файл на публикацията
Тема : Метод за ендоскопски асистирана цистектомия при радикуларни кисти на челюстите

   Кратко описание : Български медицински журнал 2010; 4(3): 37-41


Файл на публикацията
Тема : Лицева травма на меките тъкани

   Кратко описание : Мединфо (ISSN 1313 – 2466) 2008; 7: 52 – 53


Файл на публикацията
Тема : Бисфосфонат-асоциирана остеонекроза на долната челюст

   Кратко описание : Journal of Clinical Medicine 2009; 2(2); 61 - 66


Файл на публикацията
Тема : Кисти на челюстите: клинично проучване върху 621 случая

   Кратко описание : Acta Stomatol Croat 2009; 43(3): 215 – 224


Файл на публикациятаBGPacient.com CopyRight © 2013

BGPacient.com не носи никаква отговорност за коректността и достоверността на информацията публикувана от потребителите.


Рекламирай в BGPacient.com


RSS новини
>> Обяви за автомобили>> БГ Сайт>> Крайморие
>> Работа и Кариера в България>> vGuides.net>> Бургас Днес
>> Коледа - традиции и обичаи>> Безплатни Обяви>> Сайт за забавление
>> Квартири в България>> Doctora.BG>> Tavla Game
>> Solitaire Game>> Учебен Център по Информационни Технологии - DiscoverIT Academy>> Backgammon game