1. Правила относно публикуване на оценки и коментари
2. Правила относно регистрация и ползване на виртуални кабинети1. Правила относно публикуване на оценки и коментари


Публикуването на оценки и коментари е възможно само след регистрация на потребителя. Потребителите имат право само на една регистрация.


Потребителят се съгласява с правилата за ползване на сайта bgpacient.bg с избиране на "Съгласен съм с Правила за ползване!" по време на регистрация и се счита, че е запознат с правилата, приема ги и се задължава да ги спазва.


Правила за ОЦЕНЯВАНЕ и писане на КОМЕНТАРИ:

1.Коментари и оценки се поставят от пациентите на оценяваното ЛЗ или Лекар.

2.При неясен коментар на поставената оценка или прекалено кратък, на ОЦЕНКАТА й се поставя статус "Съмнителна".

3.При ценичен коментар на поставената оценка, ОЦЕНКАТА се премахва.

4.В момента на поставяне на оценка потребителя декларира, че е запознат с правилата и носи отговорност за поствената оценка.С регистрацията си потребителят декларира, че е съгласен със следните установени правила:

1.да си избере потребителско име, което да не цели обида или критика на друг участник или лекар/форум/сайт/(друго), също така да не съдържат политически, расистки или порнографски детайли.

2.да уважава другите потребители на форума, като всякакви обидни думи и преки характеристики или заплахи ще се считат за грубо нарушение и в резултат постът може да бъде редактиран, а авторът отстранен.

3.да не се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на BGPacient.bg, лидер на форум, указател или хост, както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек

4.да не нарушава нормалната работа на другите потребители на сайта, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите потребители да участвуват в обмен в реално време

5.да не пречи или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с работата на сайта.

6. да не преследва или по друг начин да безпокои друг потребител, да не събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители

7.да не излага на показ лична информация на друг участник или на фирма/форум/сайт/(друго) без изричното негово/тяхно съгласие, такива действия ще се считат за грубо незачитане на правото на лична конфиденциалност, а нарушителят може да бъде отстраняван.


Използвайки сайта, потребителят може да срещне съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства bgpacient.com няма да отговаря за каквото и да е съдържание, създадено от потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин.


BGPacient.com не носи отговорност за регистрираните оценки и коментари(от потребителите), както и за щети и вреди в резултат на това, че някой от Потребителите се е доверил на тази инфромация , както и в следните случаи:

1. Претенции от трети лица срещу тях при или по повод ползване на услугите и информацията предоставени от Интернет страниците на BGPacient.com;

2. Потребителят е длъжен да обезщети BGPacient.com и всички трети лица за всички претърпени вреди, пропуснати ползи и платени такси, включително за платени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с ползуване на предоставяните от BGPacient.com услуги, в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката;

3. За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

4. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане чрез взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентните органи.

5. BGPacient.bg не носи никаква отговорност за регистрираните ЛЗ или лекари от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. За тяхната достоверност и коректност на данните.


Профилът на регистриран на сайта потребител не може да бъде изтриван.


BGPacient.com събира IP адреси с цел поддържане на администрацията на системата и осъществяване на контрол върху ползването на сайт. Няма връзка между IP адресите и каквато и да е лична информация, което означава, че сесията на Потребителя е стартирана, но самият Потребител си остава анонимен за нас.


BGPacient.com не носи отговорност, ако потребителят не е прочел правилата.


При груби нарушения на правилата на сайта BGPacient.com си запазва правото да отнема частично или напълно правото на глас.


Използваме рекламни фирми-трети страни за показването на реклами, когато посещавате уебсайта ни. Възможно е тези фирми да използват информация (която не включва Вашето име, адрес, имейл адрес или телефонен номер) относно посещенията Ви на този и други уебсайтове с цел да показват реклами за стоки и услуги, които може да представляват интерес за Вас. Ако искате да получите повече информация за тази практика и да научите с какъв избор разполагате, за да не се използват тези данни от съответните рекламни фирми, кликнете тук.

2. Правила относно регистрация и ползване на виртуални кабинети


BGPacient.com дава право и интернет място на свойте потребители(лекари) да създадът свой Виртуален кабинет и да представят себе си, своята дейност и опит в него. Да го изпозлват за кореспонденция със свойте пациенти и др.

Виртуален кабинет се открива посредством заявка от Потребителя*, която се одобрява в рамките на един ден. Услугата Виртуален лекарски кабинет е напълно безплатна и тя може да бъде ползвана от Потребителя*, както той сметне за добре, стига това да не нарушава правилата и условията за ползване на BGPacient.com.


Потребителят се съгласява с правилата за ползване на Виртуален кабинет в bgpacient.bg с избиране на "Съгласен съм с - Условията и правилата на Виртуалния кабинет" по време на подаване на заявка за Виртуален кабинет и се счита, че е запознат с правилата, приема ги и се задължава да ги спазва.


Всеки потребител(лекар), който е подал заявка за виртуален кабинет и бъде одобрен, ще бъде наричан “Потребителят*” и трябва да е съгласен с условията и правата изброени по–долу.


Сайтът не носи отговорност за съдържанието на публикуваните от Потребителят* снимки, текстове, данни и информация в кабинета.

Сайтът не носи отговорност за оценки и коментари поставяни от други потребители и насочени към Потребителят* в неговият Виртуален кабинет.

Във Виртуалния кабинет се публикуват данни и информация единствено от Потребителят*.

Потребителят* получава следните права и привилегии да:
• публикува "Новини" – свой лични и професионални новини
• публикува "Галерия" – галерии със снимки
• публикува "Статии" – свой статии и публикации, за които Потребителят* носи отговорност за тяхната коректност и достоверност
• публикува "Дейности и Услуги"
• публикува "Професионален опит и квалификация" – библиографични данни на Потребителят*
• публикува "Работно време и месторабота"
• кореспонденция с посетители – водене на лична кореспонденция със свойте пациенти / посетители на кабинета
• да поставя коментари и отзиви на поставените оценки от други потребители на неговия профил
• корегира свойте данни
• лекарите с Виртуален кабинет са с предимство в лекарските списъци и регистри
• получават приоритет при търсене по избраните критерии

Потребителят* се задължава да:
• споделя реални снимки и текст, написан на български език с кирилица.
• отговаря на запитвания и съобщения към неговият кабинет в рамките на две седмици от запитването.При наближаване на този срок ще бъде предопреден по e-mail и след изтичане на срока ще бъде деактивиран неговият кабинет.

Потребителят* няма право да:
• Да трие или корегира оценки на други потребители поставени на неговия профил
• Да си поставя сам оценки и коментари

Потребителят* няма право публикува:
• снимки, върху които трети лица имат защитени от закона права;
• снимки със съдържание, което внушава национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост и/или възхвалява или оневинява жестокост или насилие;
• снимки със съдържание, което може да увреди физическото, умственото и моралното развитие на малолетните и непълнолетните, или с друго съдържание, което е неподходящо за лица под 18-годишна възраст;
• снимки със съдържание, което изцяло или отчасти противоречи на добрите нрави.

Потребителят няма право да публикува:
• текстове със съдържание, върху което трети лица имат защитени от закона права;
• текстове със съдържание, което внушава национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост и/или възхвалява или оневинява жестокост или насилие;
• текстове със съдържание, което може да увреди физическото, умственото и моралното развитие на малолетните и непълнолетните, или с друго съдържание, което е неподходящо за лица под 18-годишна възраст;
• текстове със съдържание, което изцяло или отчасти противоречи на добрите нрави.

Сайтът има правото да не допуска публикации, които изцяло или отчасти противоречат на горните забрани, както и да премахва такива публикации без предупреждение.

Потребителят* няма право да използва сайта като средство за реклама на "импулсни" телефони или други сайтове, както и да изпраща на други потребители обидни или вулгарни съобщения.

Потребителят* носи цялата отговорност за ползването на неговото потребителско име и парола.

Потребителят* е длъжен да осигури опазване на потребителското име и паролата си.

Ползването на услугите, предлагани от сайта, означава, че сте запознат с настоящите условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.
BGPacient.com CopyRight © 2013

BGPacient.com не носи никаква отговорност за коректността и достоверността на информацията публикувана от потребителите.


Рекламирай в BGPacient.com


RSS новини
>> Обяви за автомобили>> БГ Сайт>> Крайморие
>> Работа и Кариера в България>> vGuides.net>> Бургас Днес
>> Коледа - традиции и обичаи>> Безплатни Обяви>> Сайт за забавление
>> Квартири в България>> Doctora.BG>> Tavla Game
>> Solitaire Game>> Учебен Център по Информационни Технологии - DiscoverIT Academy>> Backgammon game